Avís legal i política de privadesa

 

Informació general
Aquest és el lloc web http://florsvilafrancapenedes.com i té com a objectiu proporcionar un servei de comerç electrònic de composicions florals als seus usuaris. Conformement al que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que aquest lloc web és propietat de Montserrat Bolet Soler, que té el número d’identificació fiscal 37606470-D i que té el domicili fiscal al carrer del Casal número 2 de Vilafranca del Penedès, amb codi postal 08720. Els usuaris d’aquest lloc web poden posar-se en contacte amb Montserrat Bolet Soler a través del correu electrònic montse@labotigadelparquet.com o bé trucant al telèfon 938 923 304.

Propietat intel·lectual
Els continguts d’aquest lloc web, inclosos els logotips, les imatges, els gràfics o els textos, tinguin el format que tinguin, el llenguatge de programació i la forma de representació, així com el nom del domini http://florsvilafrancapenedes.com, són propietat de Montserrat Bolet Soler, o bé aquesta n’ha adquirit els corresponents drets dels propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa que regula els noms de domini.
No és permès l’ús o la reproducció, total o parcial, dels seus continguts amb finalitats comercials ni promocionals sense permís previ de Montserrat Bolet Soler, ni qualsevol ús, transformació o explotació d’aquests amb finalitats contràries a la llei o a l’ordre públic, que poguessin perjudicar els interessos o la imatge de Montserrat Bolet Soler o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquest document.


Protecció de dades
Conformement a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment a l’article 5, Montserrat Bolet Soler informa els usuaris que les dades que proporcionin es recullen en un fitxer de tractament de dades de caràcter personal de la seva propietat que tenen com a finalitat la correcta prestació del servei que l’usuari adquireix i sense les quals Montserrat Bolet Soler no pot donar el servei sol·licitat. Si l’usuari no vol facilitar les dades requerides, el servei no es pot dur a terme.
Així mateix, Montserrat Bolet Soler informa que tot usuari té dret a accedir a l’esmentat fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i així mateix oposar-se a llur tractament, amb les excepcions i límits establerts a la legislació aplicable. En cas que l’usuari vulgui exercir aquest dret, cal que faci arribar a Montserrat Bolet Soler mitjançant el correu ordinari (C. de l Casal, 2, 08720 Vilafranca del Penedès) o el correu electrònic (montse@labotigadelparquet.com) una sol·licitud signada a aquest efecte.
Montserrat Bolet Soler entén que les dades facilitades per l’usuari no han estat modificades i que aquest es compromet a notificar-li’n qualsevol canvi a fi de poder proporcionar un servei correcte.


Limitacions o exclusions de responsabilitat
Montserrat Bolet Soler no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors causats pel servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que són fora del control de Montserrat Bolet Soler, per la qual cosa aquesta rebutja la responsabilitat que es derivi directament o indirecta d’aquests motius. Així mateix, a causa de la naturalesa perible i canviant del producte que s’ofereix en aquest lloc web, Montserrat Bolet Soler rebutja la responsabilitat que podria derivar de les actualitzacions o modificacions de la informació del web, de la configuració, la disponibilitat o la presentació d’aquest.

Powered By OpenCart
La Botiga del Parquet © 2023